ทดสอบระบบ

งานสาย Data เป็นกำลังสำคัญขององค์กรยุคใหม่ โดยเฉพาะสายงานธนาคาร ที่ต้องบริหารจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างเป็นระบบ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพทางด้านนี้ด้วยการตั้งทีม Data Analytics เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการนำธนาคารสู่ความเป็น Technology Company […]

อ่านเพิ่มเติม