เกี่ยวกับเรา

สถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

 

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

เป็นสถานที่ฝึกงานและให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา

พันธกิจ

เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์

พันธกิจ

เป็นแหล่งรายได้สนับสนุนการพัฒนาวิชาการของคณะฯ

 

วิสัยทัศน์

"การบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพยำยัดอย่างได้มาตรฐาน บริการประทับใจ"

การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

มีบริการที่ประทับใจ

 

บริการของเรา

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการการรักษากายภาพบำบัดให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟู  ซึ่งมีนักกายภาพบำบัดประจำโครงงานฯ และคณาจารย์กายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาให้การรักษา

ห้องปฏิบัติการชุมชน

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจวิเคราะห์เพื่องานวิจัยต่างๆ ด้วยเครื่องมือและการบริการที่ถูกต้องและทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189/15190

บริการนวดไทย

ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อบำบัดรักษาความผิดปกติและเพื่อการผ่อนคลาย โดยมีเจ้าหน้าที่แผนไทยที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขคอยให้บริการ

แจ้งชื่อตรวจสุขภาพ

โดยกรอกรายละเอียดต่างๆลงในแบบฟอร์ม ลงชื่อคลิกปุ่มด้านล่าง

ตารางตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสอบตารางตรวจสุขภาพได้ ลงชื่อคลิกปุ่มด้านล่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

การเตรียมตัวก่อนตรวจ…

ห้องปฏิบัติการชุมชนรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภา…

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

ร่างกายต้องการดูแลอย…

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัด

ตรวจสอบรายละเอียด ขั้นตอนการเข้ารับบริการ คลิกด้านล่างนี้

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการนวดไทย

ตรวจสอบรายละเอียด ขั้นตอนการเข้ารับบริการ คลิกด้านล่างนี้

นวดแผนไทย

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

บริการตรวจวิเคราะห์สำหรับงานวิจัย

ห้องปฏิบัติการชุมชนให้บริการตรวจวิเคราะห์สำหรับงานวิจัยด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่ได้รับมาตรฐาน ตรวจสอบรายละเอียด ทั้งรายการตรวจวิเคราะห์ ราคาในการตรวจ ปริมาตรที่จำเป็นในการส่งตรวจ    

ขั้นตอนการบริการตรวจสุขภาพ

แนะนำขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพ

รายละเอียดขั้ขตอนต่างๆ

ขั้นตอนการรักษากายภาพบำบัด

แนะนำขั้นตอนการรักษากายภาพบำบัด

รายละเอียดขั้ขตอนต่างๆ

ขั้นตอนการรักษานวดแผนไทย

แนะนำขั้นตอนการรักษานวดแผนไทย

รายละเอียดขั้ขตอนต่างๆ