เกี่ยวกับเรา

สถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

เป็นสถานที่ฝึกงานและให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา

พันธกิจ

เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์

พันธกิจ

เป็นแหล่งรายได้สนับสนุนการพัฒนาวิชาการของคณะฯ

 

วิสัยทัศน์

"การบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดอย่างได้มาตรฐาน บริการประทับใจ"

การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

มีบริการที่ประทับใจ

 

บริการของเรา

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการการรักษากายภาพบำบัดให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟู  ซึ่งมีนักกายภาพบำบัดประจำโครงงานฯ และคณาจารย์กายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาให้การรักษา

ห้องปฏิบัติการชุมชน

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจวิเคราะห์เพื่องานวิจัยต่างๆ ด้วยเครื่องมือและการบริการที่ถูกต้องและทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189/15190

บริการนวดไทย

ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อบำบัดรักษาความผิดปกติและเพื่อการผ่อนคลาย โดยมีเจ้าหน้าที่แผนไทยที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขคอยให้บริการ

ตารางตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสอบตารางตรวจสุขภาพได้ ลงชื่อคลิกปุ่มด้านล่าง

แจ้งชื่อตรวจสุขภาพ

โดยกรอกรายละเอียดต่างๆลงในแบบฟอร์ม ลงชื่อคลิกปุ่มด้านล่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

16934224_1920416291511587_509797048_n
โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน ออกให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน ได้มีโอกาสให้บริการตรวจสุขภาพแก่คุณครูและบุคลากรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

16807638_390486614644682_8224175870792703513_n
โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน ออกให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน ได้มีโอกาสให้บริการตรวจสุขภาพแก่คุณครูและบุคลากรโรงเรียนหนองเรือวิทยา    

13664372_1808413949378489_1447970341_n
ออกหน่วยตรวจสุขภาพและบรรยายความรู้ด้านสุขภาพ

วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน ได้มีโอกาสให้บริการตรวจสุขภาพแก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  อีกทั้งได้บรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  โดย  ทนพ.คมกฤษณ์  สุขไมตรี  หัวหน้าโครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัด

ตรวจสอบรายละเอียด ขั้นตอนการเข้ารับบริการ คลิกด้านล่างนี้

 

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการนวดไทย

ตรวจสอบรายละเอียด ขั้นตอนการเข้ารับบริการ คลิกด้านล่างนี้

 

นวดแผนไทย

บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

Diabet
BP
Lipedmia
Office-syndrome
Renal
anemia

บริการตรวจวิเคราะห์สำหรับงานวิจัย

ห้องปฏิบัติการชุมชนให้บริการตรวจวิเคราะห์สำหรับงานวิจัยด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่ได้รับมาตรฐาน ตรวจสอบรายละเอียด ทั้งรายการตรวจวิเคราะห์ ราคาในการตรวจ ปริมาตรที่จำเป็นในการส่งตรวจ    

ขั้นตอนการบริการตรวจสุขภาพ

แนะนำขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพ

รายละเอียดขั้ขตอนต่างๆ

ขั้นตอนการรักษากายภาพบำบัด

แนะนำขั้นตอนการรักษากายภาพบำบัด

รายละเอียดขั้ขตอนต่างๆ

ขั้นตอนการรักษานวดแผนไทย

แนะนำขั้นตอนการรักษานวดแผนไทย

รายละเอียดขั้ขตอนต่างๆ