บริการทางด้านตรวจสุขภาพและกายภาพบำบัด

จองคิวผ่าน application AMS App ระบบการจอง เพื่อเข้ารับการรักษากายภาพบำบัด นวดไทย และตรวจสุขถาพนอกสถานที่

...
...
...

ตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ส่งตรวจงานวิจัย

บริการตรวจวิเคราะห์สำหรับงานวิจัย

กายภาพบำบัด

บริการรักษาทางกายภาพบำบัด

นวดไทย

บริการนวดไทย ด้วยเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
มีรายการตรวจตามช่วงอายุและความต้องการของผู้รับบริการ

ขั้นตอนการรับบริการ

 • งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ

 • การลงทะเบียนรับบริการตรวจสุขภาพ

  - แจ้งชื่อ-นามสกุล
  - วันเดือนปีเกิด
  - รอรับอุปกรณ์เจาะเลือด

 • การชั่งน้ำหนักและวัดความดัน

  - แจ้งน้ำหนัก ส่วนสูงแก่เจ้าหน้าที่
  - วัดความดันโลหิต หากเดินหรือวิ่งมาให้นั่งพักอย่างน้อย 10 นาที

 • รอคิวเจาะเก็บเลือด

  - นำประวัติและหลอดเก็บเลือดเข้าเจาะเลือดตามลำดับ
  - หากมีอาการวิงเวียนศรีษะให้แจ้งเจ้าหน้าที่

 • เก็บปัสสาวะ

  - เก็บปัสสาวะในกระป๋องที่ได้รับ
  - ปัสสาวะช่วงแรกทิ้งเล็กน้อย เก็บปัสาวะช่วงกลางประมาณ 1/3 กระป๋อง
  - หากมีประจำเดือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่
  - นำปัสสาวะและอุจจาระวางในถาดหน้าห้องน้ำ

 • เข้าพบแพทย์

  - เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์

แพ็คเกจราคาค่าตรวจ

รายการตรวจ ราคา Standard
(น้อยกว่า 35ปี)
Standard
(35ปีขึ้นไป)
Silver Gold Platinum
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ -
วัดความดันโลหิต
เอกเรย์ทรวงอก 400
ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis) 50
ตรวจอุจจาระ (Stool excamination) 70
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 90
น้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar) 40
การทำงานของไต (BUN,Creatinine) 100
ระดับกรดยูริกในเลือด (Uric acid) 60
ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride) 120
ระดับไขมันในเลือด (HDL,LDL) 100
การทำงานของตับ (AST,ALT,ALP) 150
ระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) 150
สารบ่งชีมะเร็งตับ (AFP) 270
สารบ่งชีมะเร็งลำไส้ (CEA) 300
สารบ่งชีมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 300
การทำงานของต่อมไทรอยด์ (T3, T4, FT4, TSH) 780
ไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg, HBsAb, HBcAb) 320
ไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) 200
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 200

อัตราค่าบริการ (บาท)

610

1,180

1,900

3,550

3,700

ใช้สิทธิสวัสดิการเบิกได้ (บาท)

380

850

850

850

850

การรับผลตรวจ

การรับผลตรวจสุขภาพ สามารถรับผลได้หลายช่องทางดังนี้

รับผลตรวจเอง

รับเองได้ที่สถานบริการสุขภาพฯ

ไปรษณีย์

สามารถแจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งผลตรวจได้

LINE office

แอดไลน์และแจ้ง
ชื่อ-นามสกุล

E-Mail

แจ้งอีเมลสำหรับ
ส่งผลตรวจ

การลงทะเบียนรับบริการตรวจสุขภาพ

การรับผลตรวจสุขภาพ สามารถแจ้งลงทะเบียนได้หลายช่องทางดังนี้

Walk in

สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานบริการสุขภาพฯได้ในวันจันทร์ - ศุกร์
8.00-16.30น.

Phone

สามารถโทรแจ้ง
ชื่อ-นามสกุล
และวันที่เข้ารับบริการได้
......................

LINE official

แอดไลน์
แจ้งชื่อ-นามสกุล
วันที่เข้ารับบริการ
......................

AMS app

ลงทะเบียนรับบริการผ่านแอพพลิเคชั่น
AMS app
...........................

บริการตรวจวิเคราะห์สำหรับงานวิจัย

ตรวจสอบราคาและการส่งตัวอย่างได้

ราคาและการส่งตัวอย่าง

บริการรักษาทางกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด คือ การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งจะเน้นการบำบัดฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับการออกกำลังกาย หรือใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่าง ๆ
เช่น อัลตราซาวด์ เลเซอร์ การประคบร้อนและเย็น เป็นต้น

ข้อแนะนำการรับบริการ

 • ผู้ที่มีอาการปวด ตึง ชา หรือมีการบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวและระบบประสาท
 • ผู้ที่ห้ามเข้ารับบริการ

  ภาวะไข้สูง
  ภาวะความดันโลหิตสูง
  ภาวะฉุกเฉินกระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุด
  ภาวะมะเร็งที่มีการแพร่กระจาย
  ภาวะวัณโรคปอด
  ภาวะแผลเปิดบริเวณที่มีอาการผู้ป่วยที่เป็นข้อระวัง
 • ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้ แต่ต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวัง

  ผู้ป่วยตั้งครรภ์
  ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะหยุดการแพร่กระจาย
  ผู้ป่วยเด็กต่ำกว่า 8 ขวบ

ราคาโดยประมาณในการรักษา

สาขาคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มต้นที่

300 – 3,500 บาท / ครั้ง

สาขาโรมแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มต้นที่

300 – 1,500 บาท / ครั้ง

สาขาโรงแรมโฆษะ
.....................

เริ่มต้นที่

300 – 3,500 บาท / ครั้ง

รายละเอียดรายการตรวจต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ในแอพลิเคชั่น AMS app

รายการที่ให้บริการ

กลุ่มอาการที่ให้บริการ ดังนี้

กระดูกและกล้ามเนื้อ
ระบบประสาท
(ผู้ใหญ่/เด็ก)
สุขภาพสตรี
คุณแม่หลังคลอด
ปรึกษาปัญหาสุขภาพทางไกล
คลินิกนมแม่
คลินิกกระดูกสันหลังคด-ค่อม
กายภาพบำบัดที่บ้าน
..........................

การลงทะเบียนรับบริการรักษากายภาพบำบัด

การรับผลตรวจสุขภาพ สามารถแจ้งลงทะเบียนได้หลายช่องทางดังนี้

Walk in

เข้ารับบริการได้ที่สถานบริการสุขภาพฯ

Phone

สามารถโทรสอบถามคิวเข้ารับบริการ

AMS app

ลงทำเบียนจองคิวทาง AMS app

การนวดแผนไทย (Thai Massage)

เป็นหนึ่งในรูปแบบการนวดบำบัด (Therapeutic Touch) โดยทางคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีประเภทการนวดอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้

นวดไทยพรี่เมี่ยม (Premium)

เป็นการนวดในลักษณะการกด คลึง บีบ ดัด ดึง ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อบรรเทาอาการปวดตึง ที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อการรักษา เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดบ่า ปวดสะโพก ปวดขา เป็นต้น

ประโยชน์ของการนวดไทย

- ลดอาการปวดและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
- ช่วยการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลือง
- ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ เพื่อความผ่อนคลาย สามารถใช้สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

ระยะเวลาในการนวด

1.30 ชั่วโมง

300

บาท

นวดไทย + น้ำมัน (Oil massage)

จะเป็นการใช้มือนวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคล้ายกับการนวดแผนไทย แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือ การนวดน้ำมันจะไม่ใช้แรงกดที่มากเท่ากับการนวดแผนไทย

ประโยชน์ของการนวดไทย + น้ำมัน

-ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้กล้ามเนื้อไม่แข็งตึง คลายพังผืดใต้ผิวหนัง เพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย เกิดการฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ ช่วยบรรเทาอาการปวด ตึง เมื่อยล้า หลังจากการทำงาน สามารถใช้สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายได้

ระยะเวลาในการนวด

1.30 ชั่วโมง

500

บาท

นวดน้ำมันอะโรม่า (Aromatherapy)

การนวดน้ำมันอะโรม่า เป็นการนวดด้วยกลิ่นหอมของน้ำมัน โดยไม่เน้นการลงน้ำหนัก จะรู้สึกเบาสบายตัวกว่าการนวดไทย ลดความอ่อนเพลีย เมื่อยล้า และช่วยในการหลับให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการนวดน้ำมันอะโรม่า

- กระตุ้นการทำงานของระบบประสาท ช่วยการผ่อนคลาย
- ลดวามเครียด ทำให้จิตใจสงบ
- กระตุ้นระบบโลหิต ช่วยในการนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- น้ำมันช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื่น ทำให้ผิวชุ่มชื่นสุขภาพดี ไม่สามารถใช้สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายได้

ระยะเวลาในการนวด

1.30 ชั่วโมง

600

บาท