บริการของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับทุกเพศทุกวัย

ตรวจวิเคราะห์สำหรับงานวิจัย

ให้บริการตรวจวิเคราะห์สำหรับงานวิจัย
แก่นักวิจัยและอาจารย์

ตรวจดาวน์ซินโครม

ให้บริการตรวจดาวน์ซินโดรม
จากโครโมโซม

คลินิกกายภาพบำบัด

ให้บริการรักษาด้านกายภาพบำบัด
ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา

บริการนวดไทย

ให้บริการนวดไทยทั้งแบบมาตรฐาน
และพรีเมี่ยม

ตรวจโรคธาลัสซีเมีย

ให้บริการหายีนธาลัสซีเมีย
และวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย